วัสดุ  คุณสมบัติพิเศษ

  • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อความปลอดภัย
  • ไม้เต็งขัดแต่งผิวเรียบไม่มีเสี้ยนไม้ พร้อมเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้
  • มีความแข็งแรง คงทน รับน้ำหนักผู้ใหญ่ได้
  • เด็กสามรถเล่นพร้อมกันเป็นหมู่คณะได้

ขนาด:             2.8x 4.2x 2.2 ม.
พื้นที่ใช้ประมาณ: 4.5 x  5.5 ม.
ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

Station C             1  ชุด

  • ชิงช้านั่ง              2  ชุด
  • ท่อเหล็กโหนตัว      1  ชุด
  • เชือกตาข่ายปีนป่าย      1  ชุด
  • บันไดทางขึ้น              1  ชุด