คุณสมบัติพิเศษ

 • กระดานลื่นใช้แผ่นสแตนเลสอย่างดี
 • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อความปลอดภัย
 • หลังคาเป็นผ้าใบพลาสติคเนื้อหนา

วัสดุ ไม้เต็งเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้

ขนาด: 5.0 x 7.5 x 3.0 ม.

พื้นที่ประมาณ: 7.5 x 9.5 ม.

ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

 • บ้านเด็กเล่น 1  ชุด
 • ทางขึ้นต่างระดับ     1  ชุด
 • กระดานลื่นเดียว    1  ชุด
 • เชือกตาข่าย 2 ด้าน 1   ชุด
 • บันไดลิง                1  ชุด
 • เชือกโหน               1  ชุด
 • บาร์โหนตัว            1  ชุด
 • ท่อเหล็กโหนตัว      1  ตัว
 • Station B       1  ชุด
 • ทางขึ้นลาดเอียง      1  ชุด
 • ทางเชือกตาข่าย       1  ชุด