วัสดุ:

  • ไม้เต็งเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้            
  • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อความปลอดภัย
  • เชือกยักษ์เกลียว ขนาด 9 มิน.ช่องตาข่าย 20-25ซม.

ขนาด       1.5 x 3.5 x 2.4.   
ใช้เนื้อที่ประมาณ :  4.0 x 5.0 ม.
ส่วนประกอบ:

  • ตาข่ายเชือกปีนป่าย       2   ด้าน
  • โซ่พยุงตัว                    2    เส้น
  • เชือกขมวดช่วยพยุงตัว 18    เส้น