คุณสมบัติพิเศษ

 • กระดานลื่นใช้แผ่นสแตนเลสอย่างดี
 • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อ ความปลอดภัย
 • หลังคาเป็นผ้าใบพลาสติคเนื้อหนา

วัสดุ:
ไม้เต็งเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้
ขนาด:   8.0 x 8.1 x 3.0 ม.
พื้นที่ประมาณ: 10.0 x10.0 ม.
ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

 • บ้านเด็กเล่น              1  ชุด
 • ทางขึ้นต่างระดับ     1  ชุด
 • กระดานลื่นเดียว 1  ชุด
 • ชิงช้านั่ง                    2  ชุด
 • ม้าโยกนั่ง 2 คน          1  ชุด
 • เชือกโหน                   2  ชุด
 • บาร์โหนตัว                1  ชุด
 • บันไดลิง                   1  ชุด
 • ท่อเหล็กโหนตัว             1   ชุด

Station B           1   ชุด

 • กระดานลื่นคู่            1  ชุด
 • ตาข่ายปีนป่าย          1  ชุด
 • สะพานหย่อน         1  ชุด

Station C       1   ชุด

 • ทางขึ้นลาดเอียง     1  ชุด
 • บันไดทางขึ้น            1  ชุด