คุณสมบัติพิเศษ

 • กระดานลื่นใช้แผ่นสแตนเลสอย่างดี
 • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อความปลอดภัย
 • หลังคาเป็นผ้าใบพลาสติคเนื้อหนา

วัสดุ   ไม้เต็งเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้

ขนาด:         8.0x 8.1 x 3.0 m.
พื้นที่ประมาณ: 10.0 x10. 0 m.
ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

 • บ้านเด็กเล่น                    1  ชุด   
 • ทางขึ้นต่างระดับ     1  ชุด
 • กระดานลื่นเดียว  1  ชุด
 • ชิงช้านั่ง             1  ชุด
 • ชิงช้ากระเช้า                   1  ชุด
 • ม้าโยกนั่ง 2 คน   1  ชุด
 • เชือกโหน                        2  ชุด
 • บาร์โหนตัว                     1  ชุด
 • บันไดลิง             1  ชุด
 • ท่อเหล็กโหนตัว   1   ชุด

Station B           1   ชุด

 • กระดานลื่นคู่            1  ชุด
 • ตาข่ายปีนป่าย          1  ชุด
 • สะพานหย่อน            1  ชุด

Station C       1   ชุด

 • ทางขึ้นลาดเอียง        1  ชุด
 • บันไดทางขึ้น         1  ชุด