คุณสมบัติ

 • กระดานลื่นใช้สแตนเลสคุณภาพสูง
 • ฝาครอบน๊อตเพื่อความปลอดภัย
 • โครงสร้างไม้จริง

 วัสดุ:

 •  โครงสร้างไม้ยางเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้
 • แผ่นผนังMDF พ่นสีไร้สารตะกั่ว

ขนาด:  1.2 x 3.4 x 2.55 ม. 
พื้นที่        :3.0  x 5.0     ม.
ส่วนประกอบ:

 • บ้านเด็กเล่น                   1             ชุด
 • กระดานลื่นเดี่ยว             1            ชุด
 • ผนังหน้าต่าง                2             ชุด
 • ผนังเล่นเลื่อนตามราง 1                  ชุด
 • ห้องเด็กเล่น                    1                 ชุด
 • อุโมงค์               1                  ชุด
 • บันได                            1           ชุด