คุณสมบัติพิเศษ

 • กระดานลื่นใช้แผ่นสแตนเลส อย่างดี
 • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อความปลอดภัย
 • ขัดแต่งผิวไม้เกลี้ยง ไร้เซี่ยน-คม เคลือบไม้ด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้

วัสดุ

 • ไม้เต็งเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้
 • กระดานลื่น หุ้มด้วย Stainless คุณภาพดี พร้อมส่วนรองรับเมื่อลื่นถึงปลายกระดาน

ขนาด: 5.7x 3.2.5 x 2.2 M.
ใช้พื้นที่: 7.0 x 4.5M.

ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

Station C            1 ชุด

 • กระดานลื่นเดียว           1 ชุด
 • ชิงช้า               2 ชุด
 • ห่วงโหน                           2 ชุด
 • บันไดลิง                          1 ชุด
 • ทางโค้งปีนป่าย+เชือกโหน         1 ชุด
 • บันไดทางขึ้น            1 ชุด