คุณสมบัติพิเศษ

    • กระดานลื่นพลาสติก PEอย่างดี
    • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อความปลอดภัย

วัสดุ   ไม้เต็งเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้
ขนาด:    5.7x 3.0 x 2.2 M.
ใช้พื้นที่: 6.7 x 4.0 M.

ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

Station C                  1 ชุด

  • กระดานลื่นเดียว             1 ชุด
  • ชิงช้า                             2 ชุด
  • ห่วงโหน                           2 ชุด
  • บันไดลิง                          1 ชุด
  • ทางโค้งปีนป่าย+เชือกโหน           1 ชุด
  • บันไดทางขึ้น                           1 ชุด