คุณสมบัติพิเศษ

  • กระดานลื่นใช้แผ่นสแตนเลสอย่างดี
  • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อความปลอดภัย

วัสดุ   ไม้เต็งเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้
ขนาด: 3.3 x 4.4 x 2.0 M.
ใช้พื้นที่: 4.0 x 5.0 M.
ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

Station C  1 ชุด

  • กระดานลื่นเดียว             1 ชุด
  • บาร์โหนตัว                      1 ชุด
  • ตาข่ายเชือกปีนป่าย                   1 ชุด
  • บันไดทางขึ้น                           1 ชุด