คุณสมบัติพิเศษ

  • กระดานลื่นใช้แผ่นสแตนเลส อย่างดี
  • ฝาครอบน๊อตกันสนิมและเพื่อความปลอดภัย
  • หลังคาเป็นผ้าใบพลาสติคเนื้อหนา

วัสดุ
ไม้เต็งเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้
ขนาด:             2.8 x 2.8  x 2.0 ม.
พื้นที่ใช้ประมาณ: 3.8 x  4.5 ม.
ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

Station C             1  ชุด

  • กระดานลื่นเดี่ยว    1  ชุด
  • บาร์โหนตัว                1  ชุด
  • บันไดทางขึ้น              1  ชุด