วัสดุ:

  •  ไม้เต็ง
  • เคลื่อบน้ำยารักษาเนื้อไม้ สีไร้สารตะกั่ว
  • ฝาคลอบน๊อตพลาสติค

ขนาด:  0.20 x 1.85 x 0.55/0.85 ม. 
พื้นที่:  2.0 x 4.0 ม. / 2 ชุด
แนะนำ:   สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบ+