วัสดุ:

  •  ไม้อัดยางกันน้ำ สปริงคู่คูณภาพสูง
  • เคลื่อบ สีไร้สารตะกั่ว
  • ฝาคลอบน๊อตพลาสติค

ขนาด:  0.90 x 0.90 x 0.92 ม. 
พื้นที่:  1.0 x 1.5 ม.
แนะนำ:   สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบ+