วัสดุ:

  •  ไม้อัดยางกันน้ำ สปริงคูณภาพสูง
  • เคลื่อบ สีไร้สารตะกั่ว
  • ฝาคลอบน๊อตพลาสติค

ขนาด:  0.35  x 0.85 x 0.80  ม. 
พื้นที่:  1.0 x 1.5 ม.
แนะนำ:   สำหรับเด็กอายุ3 ขวบ+